Πολιτική ακύρωσης

Δωρεάν Ακύρωση Κράτησης
Θα σας παρακαλούσαμε σε περίπτωση ακύρωσης να μας ειδοποιήσετε τηλεφωνικά ή μέσω email στο +30 2251043313 ή info@avance-lesvos.com αναφέροντας τον αριθμό κράτησης και τα στοιχεία σας.
 

Όροι Ενοικίασης

1.    Η ελάχιστη επιτρεπτή ηλικία για την ενοικίαση αυτοκινήτου είναι τα 21 χρόνια.
2.    Ο οδηγός πρέπει να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης εν ισχύ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα από την ημέρα έναρξης του ενοικίου.
3.    Ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο του 24ώρου, και ανάλογα με την περίοδο του έτους που γίνεται η ενοικίαση, επιβάλλεται χρέωση μίας επιπλέον ημέρας.

4.    Μετά την παραλαβή του οχήματος ο ενοικιαστής οφείλει να εξοφλήσει την εταιρεία για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από τη προσυμφωνηθείσα διάρκεια η εταιρεία δεν επιστρέφει χρήματα στον ενοικιαστή.
5.    Βενζίνη: Ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το ντεπόζιτο της βενζίνης στο ίδιο επίπεδο που το παρέλαβε. Δεν επιστρέφονται χρήματα για επιπλέον βενζίνη. Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται στην περίπτωση που επιστρέψει το όχημα με λιγότερη βενζίνη, ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου και τις τρέχουσες τιμές καυσίμων.
6.    Η κράτηση γίνεται για συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτου αλλά όχι για συγκεκριμένο μοντέλο.
7.    Στην τιμή περιλαμβάνεται Μικτή Ασφάλεια (CDW) με απαλλαγή, η οποία περιορίζει την ευθύνη του οδηγού για ζημιές στο αμάξωμα του αυτοκινήτου μέχρι το ποσό της απαλλαγής, ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου, όπως ορίζεται στην κράτηση. Ανάλογα με την επιλογή του πελάτη η ευθύνη-απαλλαγή μπορεί να μειωθεί ή και να μηδενιστεί καταβάλλοντας το αντίστοιχο επιπλέον αντίτιμο. Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει σε περίπτωση που ο οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών ή σε περίπτωση ατυχήματος μετά από παραβίαση της ελληνικής νομοθεσίας.
8.    Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν καλύπτει ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, φθορές στα ελαστικά καθώς και θραύση κρυστάλλων. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ζημιές των ελαστικών του αυτοκινήτου λόγο κακής χρήσης ή καταστροφής τους από πεζοδρόμιο, λακκούβα, καρφί κλπ βαρύνουν τον ενοικιαστή.
9.    Σε περίπτωση ατυχήματος ο ενοικιαστής πρέπει να ενημερώσει αμέσως την αστυνομία & τον ιδιοκτήτη δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για το συμβάν.
10.    Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου o ενοικιαστής υπογράφοντας το μισθωτήριο συμβόλαιο επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου. Επίσης είναι ευθύνη του ενοικιαστή να εξετάσει το αυτοκίνητο για ζημιές, μαζί με τον υπάλληλο της εταιρίας και να φροντίσει αυτές να σημειωθούν στο αντίστοιχο έγγραφο. Ακολούθως, οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην κατάσταση που το πήρε, την ώρα και στο σημείο που αναγράφεται στο συμβόλαιο μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία θα χρεώσει τον ενοικιαστή με το ανάλογο κόστος.
11.    Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να πάρει πίσω στην κατοχή της το όχημα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, από οποιοδήποτε σημείο, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι το όχημα κακομεταχειρίζεται, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς, κλοπής του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση που ο ενοικιαστής έχει υπερβεί την ημέρα επιστροφής του αυτοκινήτου χωρίς συνεννόηση με την εταιρεία.
12.    Ο ενοικιαστής επιβεβαίωσε την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου πριν το παραλάβει και έχει υποχρέωση να προσέχει το αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του λειτουργία, επίπεδο λαδιού, νερό ψυγείου κτλ, την κατάσταση των ελαστικών και γενικά την ασφαλή λειτουργία του. Καμία επισκευή του αυτοκινήτου δεν αναγνωρίζεται εφόσον δεν γίνει με την συγκατάθεση της εταιρείας.
13.    Απαγορεύεται η μετακίνηση του οχήματος εκτός της νήσου Λέσβου, η μεταφορά του με πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
14.    Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
15.    Απαγορεύεται η χρήση του αυτοκινήτου για μεταφορά επιβατών επί χρήμασι, για μεταφορά παράνομων αντικειμένων, για ρυμούλκηση άλλου οχήματος, σε αγώνες ταχύτητας, η υπενοικίαση του και γενικά οποιαδήποτε χρήση είναι ενάντια στους Ελληνικούς νόμους.
16.    Απαγορεύεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από οποιοδήποτε τρίτο άτομο το οποίο δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο μίσθωσης.